guarantee-01  line-icon2 

    

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทออกแบบเว็บไซต์  อันดับหนึ่งของประเทศไทย
อยากมีเว็บไซต์แต่สร้างไม่เป็น  มีเว็บไซต์แล้วแต่อยากแก้ไข

ติดต่อพวกเรา  Tel 088-861-1108 / 089-6868-075

ข่าวที่น่าสนใจ

คุยกับผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 • วันเสาร์, ธ.ค. 08 2555
 • Written by 

การตลาดในศตวรรษที่ 21

คำว่าเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy เป็นคำที่นิยมพูดกันมากในปัจจุบัน สำหรับการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ กำลังท้าท้ายธุรกิจ และธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมีความเรียบง่ายมากกว่าเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจดั้งเดิมอยู่บนพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เจ้าของกิจการหรือผู้ผลิตมุ่งเน้นหลักการจัดการที่ทำให้โรงงานประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดต้นทุน มุ่งทำการขยายตลาดเพื่อก่อให้เกิดความประหยัดเนื่องจากขนาด (Economic of Scale) มีการลอกเลียนกระบวนการทำงานและนโยบายปฏิบัติงานไปยังตลาดต่างๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นการบริหารงานมีการแบ่งเป็นลำดับชั้นหรือมีสายบังคับบัญชา มีการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงมายังผู้บริหารระดับกลางและสั่งการเป็นลำดับลงมาจนถึงคนงาน


ผมอยากกล่าวถึงคำว่า เศรษฐกิจใหม่” อยู่บนพื้นฐานของการปฏิวัติทางด้าน Digital และอยู่บนพื้นฐานของการจัดการข่าวสารข้อมูล ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของข่าวสารข้อมูลทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เฉพาะตัวและสามารถแยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้ ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถส่งไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นในเศรษฐกิจใหม่ข่าวสารข้อมูลยังถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้คนตัดสินใจได้ดีขึ้น


การปฏิวัติทางด้าน Digital ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ทั้งลูกค้าและธุรกิจ ตลอดจนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้าซึ่งไม่เคยมีในอดีตดังต่อไปนี้

 • การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอำนาจซื้อ ผู้ซื้อในปัจจุบันสามารถทำการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อสามารถหาคำตอบได้ทาง Internet เพียงไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องขับรถไปถึงร้านค้า จอดรถ เสียเวลารอแถวคอยและถกเถียงกับพนักงานขาย ลูกค้า ในปัจจุบันสามารถกำหนดราคาที่ต้องการลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาห้องพักของโรงแรม ตั๋วโดยสารของสายการบิน หรือการจำนอง และหาคำตอบจากผู้ขายสินค้าที่มีความประสงค์จะเสนอราคาที่ต้องการให้หรือสามารถกล่าวได้ว่าผู้ซื้อสามารถประมูลราคาจากผู้ขายรายต่างๆ ที่เสนอมาให้ได้ และผู้ซื้อสามารถรวมตัวกันซื้อเพื่อให้ได้สัดส่วนลดลงเนื่องจากทำการซื้อในปริมาณมากได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้ผู้ซื้อในปัจจุบัน
 • การเพิ่มความหลากหลายในสินค้าและบริการ ในปัจจุบันแต่ละบุคคลสามารถสั่งซื้อสิ่งต่างๆ ได้เกือบทุกชนิดทาง Internet เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องซักผ้า การบริการให้คำปรึกษาทางการจัดการ การให้คำแนะนำทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Amazon.com สามารถโฆษณาธุรกิจตนเองว่าเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือมากกว่า 3 ล้านเล่ม โดยไม่มีร้านค้าจริงที่เป็นตัวตน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทั่วโลก ซึ่งช่วยทำให้ผู้คนที่อาศัยในประเทศที่ขายสินค้าราคาแพงสามารถประหยัดได้โดยการหาซื้อจากประเทศที่ขายสินค้าราคาถูกกว่า
 • การเพิ่มของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในเศรษฐกิจใหม่ผู้คนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ในภาษาต่างๆจากสถานที่ต่างๆ ในโลก สามารถใช้วิธี Online เพื่อเข้าถึงสารานุกรม พจนานุกรม ข่าวสารทางการแพทย์ การจัดอันดับภาพยนตร์ รายงานลูกค้าและแหล่งข่าวต่างๆ อย่างนับไม่ถ้วน
 • การสั่งซื้อและรับคำสั่งซื้อมีความง่ายขึ้น ในปัจจุบันผู้ซื้อสามารถทำการสั่งซื้อจากบ้านจากที่ทำงานหรือจากโทรศัพท์มือถือได้ 24 ชั่วโมง ในแต่ละวัน ทั้ง 7 วัน ในสัปดาห์
 • ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าร่วมการพูดคุย (Chat) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจในเรื่องเดียวกันทาง Internet มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นในเรื่องนั้น เช่น กลุ่มผู้หญิงสามารถพูดคุยเรื่องปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ผู้ที่คลั่งไคล้ภาพยนตร์ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องภาพยนตร์กันได้

ในปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆ มีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการมี Web Site กล่าวคือ 

 • บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในการแจ้งข่าวสารและส่งเสริมการตลาดให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของตนด้วยการสร้าง Web Site ขึ้นมา ซึ่งบริษัทสามารถใส่รายการต่างๆ ลงไปใน Web Site ได้แก่รายการสินค้าและบริการ ประวัติบริษัท ปรัชญาของบริษัท โอกาสในการทำงานกับบริษัท และข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้จะไม่เหมือนกับการลงโฆษณาแบบเดิมที่มีการใช้แผ่นพับหรือ Brochures การใช้ Internet ช่วยให้บริษัทแพร่ข่าวสารได้ไมจำกัด ช่วยให้ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น แต่ละบริษัทได้ใช้ Web Site ของตนเองเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท นอกจากนั้นผู้คนจากที่ต่างๆ ในโลกได้มีโอกาสรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทและสั่งซื้อสินค้าได้เพราะ Internet ใช้ได้ทั่วโลก
 • บริษัทสามารถสะสมและเพิ่มพูนข่าวสารเกี่ยวกับตลาด ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้ามุ่งหวังและคู่แข่งขัน การใช้ Internet ไม่เพียงแต่หาข่าวสารได้อย่างมหาศาล แต่บริษัทยังสามารถทำการวิจัยตลาดทาง Internet ได้ทันท่วงที สามารถจัดกลุ่ม ส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลปฐมภูมิได้
 • บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานด้วยกันโดยใช้ Internet พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยระหว่างกันให้คำแนะนำแก่กัน รับ-ส่ง ข้อมูลได้ตามต้องการภายในองค์กร
 • บริษัทสามารถใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้าของบริษัท และลูกค้ามุ่งหวังหรือการทำธุรกรรมอื่นๆ อีกมากมาย Internet ช่วยให้แต่ละบุคคลส่งข่าวมายังบริษัทและได้รับคำตอบจากบริษัทได้โดยง่าย มีบริษัทมากมายในปัจจุบันได้พัฒนาระบบ Extranet เพื่อติดต่อกับผู้ขายสินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) และผู้จัดจำหน่าย (Distributors) เพื่อรับส่งข่าวสาร ทำการสั่งซื้อและชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทสามารถส่งสารโฆษณา คูปอง สินค้าตัวอย่างและข้อมูลไปยังลูกค้าที่ร้องขอมาหรือลูกค้าที่อนุญาตให้บริษัทส่งไปให้ได้
 • บริษัทสามารถที่จะปรับข้อเสนอและบริการต่างๆ ตามความพอใจของผู้บริโภคแต่ละราย สามารถทำความรู้จักผู้บริโภคโดยการเข้าไปเยี่ยมเยียน Web Site ให้บ่อยครั้ง มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละรายเมื่อบริษัทต้องเสนอสินค้าและบริการให้
 • บริษัทสามารถปรับปรุงการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในทำให้เกิดการประหยัดเพราะ Internet ช่วยในการเปรียบเทียบราคา และซื้อวัสดุต่างๆ จากการประมูล บริษัทสามารถจัดจ้างพนักงานใหม่ผ่านทาง Internet เตรียมรายการฝึกอบรมผ่านทาง Internet ไว้สำหรับพนักงาน ตัวแทน เพื่อสามารถใช้บริการได้ทันท่วงที
 • บริษัทสามารถปรับปรุงการจัดลำเลียงสินค้า และการดำเนินงานได้มากมายและประหยัด พร้อมกับการปรับปรุงเรื่องความแม่นยำและคุณภาพการบริการ เพราะ Internet มีส่วนช่วยเรื่องความแม่นยำและรวดเร็วในการรับส่งข่าวสาร คำสั่งซื้อ การติดต่อทางการค้า และการชำระเงินระหว่างบริษัท หุ้นส่วนทางธุรกิจและลูกค้า
Read 35765 times
Rate this item
(1 Vote)
Admin

Website: yadaaday.com
Login to post comments

ydad01257

ydad promo

YDAD Magazine++++++ รวมแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% ++++++