Print this page

แบบเว็บไซต์สำเร็จรูปลิขสิทธิ์ + พร้อมจัดสร้างหน้าเว็บ 20 หน้า

จัดทำหน้าเว็บ ตามแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

- ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 20 วันทำการ

- จัดทำหน้าเว็บ ตามแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ท่านเลือกจาก YadaAday 1 แบบ

- กรณีที่เป็นสินค้า หน้าเว็บละ 20 รายการ

- เนื้อหาหน้าเว็บ 1 หน้า ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4


หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพที่นำมา ทำเว็บไซต์ทั้งหมดข้างต้น เป็นของผู้จ้างทำเว็บไซต์จัดหา

Read 11588 times
Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments